På grund av rådande råvarubrist finns dessa produkter tills vidare inte i lager.

Torvströ
300 liter - 18 st/pall

Torvmix
300 liter - 18 st/pall

Stallpellets SCA
14 kg - 602890 st/pall

Stallspån-21
25 kg - 21 st/pall