Värme från skogen
skapar harmoni
och trygghet
Brasan har med dansande lågor och sprakande vedträ alltid varit samlingspunkt för gemenskap, trygghet, vila och eftertanke. En skogens naturkraft som väcker känslor av harmoni, omslutande värme och välbehag.

HÅLLBART - FÖRNYBART
Idag kräver vi certifiering, varsam hantering och rätt torkning för optimalt energiuttag och förbränning. Oavsett om du väljer pellets, loggs eller klassisk brasved.

Jord är naturbädd
med rätt näring
till din odling

Det finns många
sätt att bädda
boxen med kvalitet